Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

08-01-2021

Pani Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii wzięła udział w posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy, które - w formie wideokonferencji -  odbyło się w dniu 5 stycznia 2021 r. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Departamentu Prawa Pracy MRPiT.

W pierwszej części, spotkanie było poświęcone wypracowaniu kluczowych tematów z obszaru „praca” dla celów prowadzonych negocjacji w ramach projektowanej przez Prezydium Rady Dialogu Społecznego „umowy społecznej”. Przedstawiciele poszczególnych organizacji przedstawili propozycje obszarów do paktu społecznego w zakresie regulacji prawa pracy.  Wśród tematów zgłoszono m.in. wprowadzenie kont czasu pracy, wydłużenie maksymalnego okresu skierowania pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika, wydłużenia umowy na okres próbny, ponadzakładowe układy prawa pracy czy prawo wstępu na teren zakładu pracy przedstawicieli związkowych niezatrudnionych w danym zakładzie pracy oraz uregulowanie zasad prowadzenia polityki informacyjnej w zakładzie pracy przez związek zawodowy. Propozycja strony rządowej w zakresie tematów do paktu społecznego obejmuje regulację w Kodeksie pracy zdalnej oraz ukształtowanie zasad rekompensowania pracy w dni wolne od pracy wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w niedziele i święta.Ustalono, że organizacje pracodawców i organizacje związkowe przedstawią po trzy, wspólnie uzgodnione postulaty.

W dalszej części posiedzenia dyskusja dotyczyła propozycji uregulowania w powszechnych przepisach prawa pracy, możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej. Proponowane przez stronę rządową przepisy w tej sprawie zastąpiłyby obecne w Kodeksie pracy przepisy o telepracy a działałyby na podstawie zawieranego porozumienia stron. Skupiono się na następujących kwestiach: swoboda wyboru miejsca pracy zdalnej, forma wykonywania pracy zdalnej całościowa i częściowa, wykonywanie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy w szczególnych okolicznościach, okoliczności, przyczyny i zakres przysługiwania ekwiwalentu i ryczałtu za pracę zdalną.

Dalsze rozmowy dotyczące, zarówno pracy zdalnej jak i tematów do umowy społecznej będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu Zespołu w dniu 14 stycznia br.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: