Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

07-01-2021

Dyskusja dotycząca postulatów organizacji pracowników i organizacji pracodawców do prac nad umową społeczną była przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 5 stycznia 2021 r. i przebiegało w formie wideokonferencji. Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowała Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Barbara Socha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

 

W toku dyskusji partnerzy społeczni przedstawili swoje propozycje tematów do dyskusji w ramach umowy społecznej. Wśród wskazywanych problemów znalazły się m.in. kwestie obniżenia klina podatkowego dla najniżej zarabiających, wypracowania instrumentów służących wydłużeniu aktywności zawodowej, wprowadzenia ustawy regulującej mechanizm negocjacji w sprawie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców, gwarancji systemowego wzrostu płac w sferze budżetowej, płacy minimalnej, wprowadzenia jednolitej stawki podatku pobieranej przez pracodawcę od funduszu płac, wprowadzenia jednolitej stawki VAT. Ponadto zgłoszono kwestię odliczenia składki związkowej od dochodu, wprowadzenie mechanizmu gwarantującego co najmniej 6 miesięczne vacatio legis dla ustaw zmieniających warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzgodniono, że 13 stycznia br. odbędzie się kolejne posiedzenie zespołu w celu ostatecznego doprecyzowania tematów do dyskusji.

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: