Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

foto MRPiT

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

23-11-2020

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii - Jarosław Gowin przewodniczył posiedzeniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się  18 listopada 2020 r. w formie wideokonferencji. W posiedzeniu udział wzięła odpowiedzialna za dialog społeczny wiceminister Olga Semeniuk. 

Podczas spotkania omówiono koncepcję prac nad umową społeczną. Premier J. Gowin przedstawił propozycje obszarów do dyskusji w ramach umowy społecznej m.in. obszar rynku pracy, gospodarki, prawa pracy. Strona społeczna Rady zadeklarowała, że jest gotowa przystąpić do prac nad umową społeczną.
Dyskutowano także nad przedstawianymi przez partnerów społecznych wnioskami w sprawie powołania zespołu doraźnego ds. ochrony zdrowia oraz zmiany zasad dotyczących ograniczenia handlu w niedziele i święta.
Ponadto Prezydium omówiło kwestię włączenia do składu RDS Federacji Przedsiębiorców Polskich, która uzyskała wymaganą ustawą reprezentatywność pozwalającą jej uczestniczyć w pracach Rady Dialogu Społecznego.
 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: