Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

foto: MRPiT

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego

23-11-2020

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 19 listopada 2020 r. Obradom przewodniczył Wicepremier Jarosław Gowin – Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.
Przedmiotem posiedzenia Rady była sytuacja gospodarcza kraju w związku z rozwojem pandemii COVID-19.
W posiedzeniu uczestniczyli Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Adam Guibourgé-Czetwertyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Grzegorz Wrochna – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił informacje o podjętych i planowanych działaniach związanych z pandemią COVID-19 w obszarze ochrony zdrowia jak i gospodarki. Podkreślił, że należy znaleźć wspólną płaszczyznę zarówno dla rozwiązywania bieżących problemów jak dla opracowania dłuższej perspektywy wyjścia z kryzysu. Podkreślił, że dla rządu priorytetem jest utrzymanie miejsc pracy. Aby to osiągnąć niezbędne jest utrzymanie rynków zbytu towarów. Dodał, że ważne jest podnoszenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych pracowników bądź przebranżowienie firm. Poinformował Radę, że wsparcie dla firm dotkniętych konsekwencjami pandemii koronawirusa obejmować będzie m.in. pożyczki, zwolnienie z opłacania składek na ZUS, przedłużenie postojowego, dofinansowanie kosztów stałych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami. Zaznaczył, że rząd chce kontynuować duże programy inwestycyjne. Podkreślił, że tak jak dotychczas, głównym celem jest ratowanie firm i ochrona Polaków przed bezrobociem.

W dalszej części posiedzenia odbyła się debata z udziałem partnerów społecznych. W trakcie dyskusji partnerzy społeczni zaapelowali o odmrożenie branż już zamkniętych, rozważenie odblokowania zakazu handlu w niedzielę, stworzenie tarczy prawnej z uwagi na nowe obciążenia fiskalne. Opowiedzieli się za utworzeniem tarczy dla ochrony zdrowia. Zwrócono uwagę na dramatyczną stację mikro,  małych i średnich firm. Zwrócili się z pytaniem czy będzie wprowadzony całkowity locdown. Ponadto poruszono m.in. kwestie zwiększenia wysokości zasiłku dla bezrobotnych, wprowadzenia emerytur stażowych, wsparcia dla branży sanatoryjno-uzdrowiskowej, zapewnienia większej dostępności do testów oraz do szczepień przeciw grypie, dalszego wzmacniania systemu opieki zdrowotnej, zarówno dla chorych na COVID-10 jak i dla pozostałych.

W drugiej części spotkania Premier Jarosław Gowin poinformował, że uzyskał wstępną akceptację Pana Prezydenta Andrzeja Dudy jak również Premiera Mateusza Morawieckiego do rozpoczęcia prac nad nową umową społeczną. Zaznaczył, że o formule prac nad umową będzie dyskutowało Prezydium RDS.
Premier J. Gowin poinformował również, że w przyszłym tygodniu członom Rady zostanie przedstawiona propozycja nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-01-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: