Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

fot. Przemysław Blechman...

Stanowisko wicepremiera Jarosława Gowina

27-10-2020

”Z żalem przyjąłem informację, że przedstawiciele NSZZ "Solidarność" zrezygnowali z zasiadania w Radzie Dialogu Społecznego. Mam nadzieję, że nie jest to decyzja ostateczna i nieodwracalna. Swoją obecność w RDS postrzegam jako wyzwanie i szansę. Moim zamiarem jest bowiem uczynienie z tego gremium najważniejszego i skutecznego forum konsultacji, które są kluczowe dla polskiej gospodarki i rynku pracy. Wierzę też głęboko, że działalność Rady stanie się przykładem rzetelnego i owocnego dialogu. A Polska bardzo potrzebuje dziś właśnie takiego dialogu. W obliczu pandemii i kryzysu gospodarczego liczyć musi się dobro Polek i Polaków. Najważniejszym punktem odniesienia musi być racja stanu, a - co za tym idzie - ścisła i uczciwa współpraca różnych środowisk. Ta odpowiedzialność spoczywa na wszystkich uczestnikach dialogu społecznego. Dlatego apeluję do związkowców z "Solidarności" o zmianę decyzji i zapewniam, że ich głos - podobnie jak wszystkich pozostałych partnerów - będzie traktowany z należną uwagą i szacunkiem”.

informacja ze strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

do góry Ostatnia modyfikacja: 25-11-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: