Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Międzynarodowy Dzień Mediacji

15-10-2020

„Istotą bycia mediatorem jest pomoc ludziom w rozwiązaniu sporu, nie wyręczając ich w tym i nie mówiąc jak to zrobić”.

                                                                                                                                                                      Wiliam Lincoln

Trzeci czwartek października poświęcony jest obchodom Międzynarodowego Dnia Mediacji. Ustanowione w 2005 r. święto służy przede wszystkim pogłębianiu społecznej wiedzy o polubownych metodach rozwiązywania konfliktów: mediacji, arbitrażu, koncyliacji itp. Obchody są też okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na wkład mediatorów w budowanie życia społecznego opartego na dialogu i osiąganiu porozumienia, uświadomienia opinii społecznej korzyści wynikających ze stosowania mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów i sporów.

Ten dzień jest Świętem Mediatorów prowadzących mediacje w sporach zbiorowych pracy oraz  biorących udział w misjach dobrej woli – procedurze zapożyczonej z dyplomacjii wykorzystywanej wdialogu pomiędzy pracownikami,reprezentowanymi przez związki zawodowe,a pracodawcami w celu ułatwienia rozwiązywania zatargów zbiorowych, których przedmiot wykracza poza ustawowe uregulowania.

W tym roku, ze względu na pandemię nie odbędzie się tradycyjne spotkanie dla Mediatorów z listy ministra właściwego do spraw pracy – dlatego jedynie tą drogą pragniemy wyrazić swój szacunek i podziw dla Państwa pracy i zaangażowania w prowadzenie postępowań mediacyjnych – podejmowanych także w tym trudnym czasie.

 

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: