Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Publikacja poradnika „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”

08-10-2020

W dniu 8 października br. na stronach internetowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu został opublikowany podręcznik pt. „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”.

Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i praktyków Grupy Roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele zarówno administracji publicznej, firm i organizacji je zrzeszających, jak i organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz przedstawiciele świata nauki.  Koordynatorem prac był Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu.

Poradnik dotyczy istotnego problemu w skali świata, jakim jest praca przymusowa, w tym także w krajach wysoko rozwiniętych, choć często niewystarczająco uświadamianego przez przedsiębiorstwa. Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że w 2016 r. na całym świecie było aż 24,9 miliona ofiar pracy przymusowej.

Publikacja odpowiada na wskazywaną przez biznes potrzebę dostępu do praktycznych narzędzi i wskazówek, jak minimalizować ryzyko wystąpienia pracy przymusowej w operacjach wewnętrznych oraz łańcuchu dostaw. W prezentowanym podręczniku znajdą Państwo narzędzia takie jak ankiety dla pracowników, ulotki informacyjne, listy pytań kontrolnych, przykładowe klauzule umowne, informacje o audytach, które ułatwią skuteczne zarzadzanie ryzykiem pracy przymusowej.

Publikacja zostanie również zaprezentowana w dniu 8 października 2020 r. podczas ósmej edycji Targów CSR na stoisku Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pod linkiem:

https://targicsr.webexpo.pl/wydarzenie/targicsr/hala-1/stoisko/ministerstwo-funduszy-i-polityki-regionalnej

Zachęcamy do upowszechniania podręcznika, a także dzielenia się uwagami dotyczącymi korzystania z praktycznych narzędzi zarządzania ryzykiem pracy przymusowej, pisząc na adres: .

Publikacja oraz edytowalne wersje poszczególnych narzędzi są dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronach:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-relacji-z-osobami-swiadczacymi-prace

https://www.pihrb.org

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2021
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: