Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

09-09-2020

Kontynuacja dyskusji na temat projekt ustawy budżetowej na rok 2021 oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw była przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 8 września 2020 r.  i przebiegało w formie wideokonferencji. Stronę rządową w posiedzeniu reprezentowała Barbara Socha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

W trakcie spotkania omówione zostały, przez MRPiPS oraz MF, pytania zgłoszone przez stronę społeczną Zespołu. Poruszono m.in. kwestie: funduszu pracy w tym wysokości składki na FP; planów związanych z likwidacją Otwartych Funduszy Emerytalnych; wskaźnika waloryzacji emerytur i rent; wydatków na zdrowie, wzrostu podstawy wymiaru składki na Fundusz Solidarnościowy; środków na PPK i wydatków na Ochotnicze Hufce Pracy.

Stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie projektu ustawy budżetowej na 2021 r.
W dalszej części spotkania kontynuowano dyskusję nad projektem ustawy z dnia 29 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: