Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych

28-07-2020

21 lipca2020 r. odbyło się - w formie wideokonferencji - posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS, któremu przewodniczył Pan Lubomir Jurczak.

Stronę rządową reprezentowali: Pani Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W pierwszej części posiedzenia dyskutowano o powołaniu w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych podzespołu problemowego ds. edukacji i wychowania. W trakcie dyskusji stwierdzono, że ostateczna decyzja o powołaniu podzespołu należy do kompetencji Prezydium Rady Dialogu Społecznego oraz, że do jej podjęcia niezbędna jest opinia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W dalszej części spotkania Wiceminister Edukacji Narodowej szczegółowo omówił projekt zmian w Karcie Nauczyciela oraz przedstawił stan przygotowań do ewentualnej zdalnej edukacji w roku szkolnym 2020/2021. Strona społeczna zauważyła, że omówiony projekt wprowadza zmiany nie tylko do Karty Nauczyciela w zakresie postępowań dyscyplinarnych ale także do innych ustaw, tj. w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie – Prawo oświatowe. Uzgodniono, że strona społeczna Zespołu przygotuje stanowisko do projektu nowelizacji Karty Nauczyciela.

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-08-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: