Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. funduszy europejskich

11-03-2020

5 marca 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Pan Jan Klimek. Stronę rządową reprezentował Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowali, że oczekują na odpowiedź Pana Nicolasa Schmita – Komisarza UE ds. miejsc pracy i praw socjalnych na pismo, wystosowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczące wsparcia dla budowy potencjału partnerów społecznych i rozwoju dialogu społecznego w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+.
Następnie przedstawiciele strony rządowej przedstawili informację dotyczącą stanu negocjacji nowej Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.
W dalszej części posiedzenia omówiono projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej podkreślił, iż Fundusz ma służyć łagodzeniu negatywnych skutków wynikających z przeprowadzenia transformacji energetycznej.
Przedstawiciele strony rządowej przedstawili również informacje dotyczące przeprowadzenia ekspertyzy dotyczącej wsparcia na rzecz budowy potencjału partnerów społecznych w krajach Unii Europejskiej oraz udziału partnerów społecznych w promocji funduszy europejskich.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: