Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

11-03-2020

5 marca 2020 r., w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa

 

Przedstawiciele strony rządowej omówili aktualny stan prac nad projektem ustawy regulującej ubezpieczenia społeczne dla marynarzy zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy ona objęcia marynarzy i rybaków morskich zamieszkałych na terytorium Polski powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych niezależnie od bandery statku na którym są zatrudnieni.

Przedstawiono również    projekt dotyczący praktyk zawodowych studentów szkół morskich.Celem projektu jest wypracowanie zasad współpracy uczelni morskich z armatorami w sposób ułatwiający studentom odbycie praktyk na statkach morskich W ramach projektu planowane jest rozwiązanie systemowe polegające na opracowaniu, przez uczelnie morskie w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wspólnej ścieżki realizacji praktyk oraz nawiązania przez uczelnie morskie współpracy z zainteresowanymi armatorami, w zakresie realizacji praktyk.

W ostatniej części spotkania przedstawiono planowane zmiany organizacyjne w terenowej administracji morskiej (Urząd Morski w Słupsku, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa). Propozycja reorganizacji ratownictwa morskiego jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych (opinie wyrazić mają m.in. Urzędy Morskie oraz Służba SAR). Dopiero po zakończeniu etapu konsultacji wewnętrznych opracowany zostanie właściwy projekt, który poddany zostanie szerokim konsultacjom społecznym. Natomiast zniesienie Urzędu Morskiego w Słupsku i jego podział pomiędzy Urząd Morski w Gdyni i Urząd Morski w Szczecinie następuje w drodze rozporządzenia ministra.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: