Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

09-03-2020

W dniu 5 marca 2020 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, któremu przewodniczył Pan Wojciech Ilnicki – Współprzewodniczący Zespołu ze strony związkowej. Stronę rządową reprezentowali Panowie: Adam Gawęda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Paweł Wdówik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także przedstawiciele: Ministerstwa Aktywów Państwowych Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Jako pierwszy omówiono temat procedury postępowania ZUS w sprawach dotyczących ustalania prawa do emerytury dla pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego. Przedstawiciel strony związkowej Pan Waldemar Lutkowski poinformował o rozmowach z Prezesem Zarządu ZUS w wyniku, których uzgodniono powołanie przy ZUS zespołu roboczego składającego się z pracowników Centrali ZUS, przedstawicieli pracodawców wszystkich czterech kopalń węgla brunatnego oraz reprezentacji związkowej z central uczestniczących w pracach Zespołu Trójstronnego. Zespół ten dokona analizy wszystkich wniosków i innych materiałów, które do tej pory wpłynęły do ZUS. Celem prac będzie wypracowanie jednoznacznych ustaleń odnośnie do nazw stanowisk roboczych w górnictwie węgla brunatnego, które mogłyby być przekazane wszystkim inspektoratom ZUS, a także podjęcie próby rozwiązania problemów, które wynikają na tle stosowania prawa oraz orzecznictwa sądowego – w procesie realizowania wniosków o świadczenia, składanych przez pracowników górnictwa węgla brunatnego. Ustalono tryb zgłaszania przedstawicieli do Zespołu roboczego oraz wystosowania formalnego wniosku do ZUS.

W ramach drugiego punktu przewidziano omówienie projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” w aspekcie wydobycia węgla brunatnego. Przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych udzielili w tej sprawie informacji. Dyskusja koncentrowała się wokół wyzwań stojących przed polską energetyką w kontekście unijnej polityki klimatyczno-energetycznej (Europejski Zielony Ład, realizacja celu neutralności klimatycznej, gospodarka zeroemisyjna).

Punkt porządku obrad poświęcony informacji o zaawansowaniu prac związanych z uzyskaniem koncesji na przedłużenie lub rozpoczęcie eksploatacji złóż węgla brunatnego Turów, Ościsłowo i Złoczew nie został wyczerpująco omówiony ze wzglądu na nieobecność przedstawiciela Ministerstwa Klimatu – Głównego Geologa Kraju oraz reprezentanta Ministerstwa Środowiska. Zespół przyjął ustalenie, że zbierze się na oddzielnym posiedzeniu w dniu 24 marca br., w celu zrealizowania ww. punktu porządku obrad.

W dalszej części spotkania przedstawiono informację o aktualnej sytuacji w zakresie spraw pracowniczych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział KWB Bełchatów, Oddział KWB Turów, Oddział Elektrownia Turów oraz w PAK KWB Adamów S.A. i PAK KWB Konin S.A.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: