Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

05-03-2020

Debata na temat spowolnienia gospodarczego była przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu, które odbyło się 4 marca 2020 r. stronę rządową reprezentowali: Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiceprzewodnicząca Rady, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Janusz Kowalski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Grzegorz Puda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Adam Guibourge-Czetwertyński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na trzy obszary tematyczne: rynek pracy, obciążenia fiskalne i koszty działalności gospodarczej oraz stabilność prawa i regulacji gospodarczych.
Poruszono kwestie m.in. elastycznego czasu pracy, funduszu pracy,  wsparcia socjalnego dla najbiedniejszych, wzrostu wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, przeglądu systemu emerytalnego i obciążeń podatkowych. Podkreślono, że na temat wskazanych problemów należy rozmawiać w zespołach Rady Dialogu Społecznego.

Minister Marlena Maląg w swojej wypowiedzi odniosła się do rzeczywistego dialogu społecznego. Podkreśliła, że strona rządowa chce rozmawiać z partnerami społecznymi i wypracowywać jak najlepsze rozwiązania. Zaznaczyła, że rządowi zależy, aby obywatele polscy godnie zarabiali. Nawiązała do spotkania członków Prezydium Rady z Komisarzem UE ds. Miejsc Pracy i Praw Socjalnych dotyczącego wypracowania standardów minimalnego wynagrodzenia w Europie. Podkreśliła, że dane pokazują wzrost średniej płacy w gospodarce w roku 2019 o 4,8% .

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-06-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: