Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia

13-02-2020

10 lutego 2020 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Pani Urszula Michalska, reprezentująca stronę pracowników. W spotkaniu udział wzięli: Pani Józefa Szczurek–Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pani Iwona Michałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Adam Niedzielski – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,Pani prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, Pan dr Tomasz Rowiński – zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podczas posiedzenia omówiono nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Pani  Józefa Szczurek – Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, poinformowała, że prace nad zmianą modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży prowadzone są od 2018 roku. Kluczowa w modelu będzie deinstytucjonalizacja opieki psychiatrycznej, która polegać będzie na przekierowaniu oddziaływań psychologicznych i terapeutycznych do opieki ambulatoryjnej. Zaznaczyła, że zmiany systemu mają charakter ciągły. System po zmianach będzie oparty na wsparciu środowiskowym. Poinformowała także o utworzeniu 3 poziomów referencyjnych. I poziom stanowi poradnia psychologiczno – psychoterapeutyczna. Jednostka ta będzie działać w oparciu o psychologów, psychoterapeutów dzieci i młodzieży oraz terapeutów środowiskowych. W pracach podstawowego zespołu nie będą uczestniczyli lekarze. W poradniach psychologiczno – psychoterapeutycznych pomoc będzie udzielana dzieciom i młodzieży we wczesnych fazach zaburzeń emocjonalnych, które nie wymagają farmakoterapii oraz diagnozy psychiatrycznej. II poziom stanowi poradnia zdrowia psychicznego lub psychiatryczna dla dzieci i młodzieży. W zespole będzie funkcjonował lekarz psychiatra. Na tym poziomie referencyjnym działać będzie zespół leczenia środowiskowego oraz psychiatryczne oddziały dzienne dla dzieci i młodzieży. III etap stanowi leczenie szpitalne stacjonarne. Pani Wiceminister zaznaczyła, że model ten wykorzystywany będzie także po zakończeniu leczenia specjalistycznego – skierowanie dziecka na I lub II poziom referencyjny. W zakresie dostosowania właściwej kadry poinformowała, że od 1 stycznia 2019 roku został wprowadzony system kształcenia podyplomowego oraz stworzono nową specjalność – psychoterapia dzieci i młodzieży. W roku 2019 roku została także wprowadzona możliwość uzyskania kwalifikacji terapeuty środowiskowego.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: