Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS

13-02-2020

11 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, któremu przewodniczył Pan Lubomir Jurczak. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Dyskutowano na temat najważniejszych tematów, które powinny zostać omówione na spotkaniach Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia w okresie najbliższych 6 miesięcy. Ustalono harmonogram prac.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad ustanowieniem Koordynatora ds. kontaktów z Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego oraz Koordynatora ds. kontaktów z Trójstronnym Zespołem Branżowym ds. ochrony zdrowia.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: