Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

11-02-2020

Sprawa zmian w ustawie o emeryturach pomostowych w zakresie przepisów dotyczących nabycia prawa do emerytury pomostowej była głównym tematem posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych, które odbyło się 11 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” pod przewodnictwem Waldemara Lutkowskiego (Forum Związków Zawodowych). Strona rządowa reprezentowana była przez Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz kierownictwo Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS. W posiedzeniu również udział wzięli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

W trakcie dyskusji szczególnie podnoszono kwestię wygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz warunku uzależniającego nabycie prawa do emerytury pomostowej od niepozostawania przez ubezpieczonego w stosunku pracy. W ustawie o emeryturach pomostowych przyjęto zasadę, że emerytury pomostowe będą przysługiwać tylko tym osobom, które przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na podstawie dotychczasowych przepisów, ewentualnie pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych. Przyjęcie takiego wymogu spowodowało, że emerytury pomostowe nie będą stanowiły trwałego elementu sytemu emerytalnego, lecz będą miały charakter wygasający.

Dyskusja na temat ewentualnych zmian w ustawie o emeryturach pomostowych będzie kontynuowana.

W trakcie spotkania przedstawiano również propozycje tematów do harmonogramu prac Zespołu RDS ds. ubezpieczeń społecznych w 2020 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: