Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

07-02-2020

Informacja Ministerstwa Finansów na tematy budżetu państwa na 2020 rok była tematem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu, które odbyło się 6 lutego 2020 r. stronę rządową reprezentowali: Marlena Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiceprzewodnicząca Rady, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej, Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Olga Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Grzegorz Puda – Serkretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Adam Guibourge-Czetwertyński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu.

Wiceminister T. Robaczyński poinformował, że zarówno wcześniejsza wersja projektu ustawy budżetowej na 2020 r. jak i obecna nie przewiduje deficytu budżetowego. Dochody i wydatki mają wynieść po 435, 3 mld zł. Zaznaczył, że projekt budżetu, skierowany we wrześniu ub.r. oparty był na założeniu, że zniesiony będzie górny limit przychodu, do którego  płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, który wynosi 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Natomiast w obecnym projekcie likwidacja limitu 30-krotności została wycofana. Podkreślił, że projekt budżetu na 2020 r. jest racjonalny i gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych. Zwrócił uwagę, że został oparty na wskaźnikach makroekonomicznych, które nie zostały zmienione w stosunku do wrześniowej wersji.

Minister M. Maląg poinformowała, że w budżecie państwa są zabezpieczone środki na transfery społeczne. Podkreśliła, że nadal będzie kontynuowana polityka prorodzinna, która została rozpoczęta 4 lata temu. Minister wymieniła  kontynuację dotychczasowych programów sztandarowych takich jaj: Program 500+, Dobry Start, a także inne programy  związane z polityką senioralną w tym emerytura +. Odnosząc się do kwestii płacy minimalnej zaznaczyła że od 2020 r. świadczenie związane ze stażem pracy nie będzie wliczane do minimalnego wynagrodzenia. Nadmieniła, że Unia Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące wypracowania standardów minimalnego wynagrodzenia  europejskiego.

W dalszej części posiedzenia odbyła się debata z udziałem partnerów społecznych, w trakcie której poruszono m.in. następujące kwestie: tzw. „podatku cukrowego”, wzrostu płac w gospodarce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, kompleksowych zmian w obszarze podatków, minimalnego wynagrodzenia, wyższej waloryzacji emerytur i rent, zmniejszonego budżetu Państwowej Inspekcji Pracy, wydatków na fundusz chorobowy, zmniejszonych wydatków na ochronę zdrowia.

Ponadto Rada Dialogu Społecznego podjęła następujące uchwały:

  • Uchwałę nr 38 Rady Dialogu Społecznego w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2020 r.
  • Uchwałę nr 39 Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania Doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych.
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: