Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia

30-01-2020

28 stycznia 2020 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Pani Urszula Michalska, reprezentująca stronę pracowników. W spotkaniu udział wzięli: Pan Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia, Pani Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Dariusz Mińkowski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Pan Adam Niedzielski – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Pan Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, przedstawił stanowisko Głównego Inspektora Pracy w sprawach zgłoszonych przez członków Zespołu. Podnoszono w nich kwestie minimalnego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych w 2020 roku.

Pani Alina Budziszewska-Makulska, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego MZ, poinformowała o bieżących działaniach legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia.

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył informacji Ministerstwa Zdrowia o realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Pan Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia poinformował, że aktualnie resort zdrowia zbiera informacje dotyczące płac w jednostkach ochrony zdrowia po zmianie poziomu najniższego wynagrodzenia. Powyższe dane zostaną przedstawione w lutym br.

W dalszej części posiedzenia Pan Łukasz Szumowski przedstawił informację na temat stopnia realizacji zawieranych przez Ministra Zdrowia porozumień społecznych. Zapewnił, że rozmowy prowadzone są ze wszystkimi grupami zawodowymi, pracodawców oraz samorządami. Jako forum do omawiania postulatów i rozwiązań płacowych wskazał Zespół Trójstronny ds. ochrony zdrowia oraz Radę Dialogu Społecznego.

Następnie Pan Adam Niedzielski, Prezes NFZ, przedstawił informację dotyczącą projektowanych zmian w zakresie uregulowań rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących środków na podwyżki wynagrodzeń. Poinformował o trwających w NFZ pracach analitycznych mających na celu zastąpienie mechanizmu przekazywania przeznaczonych środków na uposażenia na ogólną wycenę procedur medycznych. Poinformował także o propozycji wprowadzenia drugiego mechanizmu, który dawałby ustawową gwarancję poziomu wynagrodzenia.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: