Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

27-01-2020

Dyskusja nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów była głównym tematem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się
21 stycznia 2020 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Janusz Cieszyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Wiceminister J. Cieszyński poinformował, że zasadniczym celem projektu ustawy jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. W projekcie zaproponowano nałożenie dodatkowej opłaty na: napoje z dodatkiem monosacharydów, disacharydów, oligosacharydów, środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008; napoje alkoholowe w opakowaniach o małej objętości (do 300 ml) oraz na reklamę suplementów diety. Ponadto zakomunikował o nowej wersji  projektowanej ustawy, w której wprowadzono pewne zmiany dotyczące opłat za słodzone napoje.
Partnerzy społeczni odnosząc się do projektowanej ustawy zwrócili uwagę m.in. na krótki okres vacatio legis, zmniejszenie zatrudnienia, konieczność notyfikacji projektu w Komisji Europejskiej, wyłączenia żywności dla małych dzieci oraz kwestie monitorowania efektów wdrażanej ustawy.
Uzgodniono, że do 23 stycznia br.  strona społeczna prześle do Ministerstwa Zdrowia uwagi, które zostaną rozpatrzone przez resort.

do góry Ostatnia modyfikacja: 15-06-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: