Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Międzynarodowa Organizacja Pracy. 1919 – 2019. Informator

20-12-2019

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego prezentuje informator wydany z okazji stulecia powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Międzynarodowa Organizacja Pracy, jedna z najstarszych organizacji międzynarodowych zajmująca się sprawami społecznymi, obchodzi w 2019 r. stulecie powstania. 

Od początków powstania MOP koncentruje się na dążeniu do poprawy standardów polityki społecznej, rodzinnej, pracy na całym świecie, a w Polsce przyczyniła się walnie jej zapoczątkowania i kształtowania.

Przez te sto lat historia Polski i MOP często wiodła wspólnymi drogami. Polska jest członkiem założycielem MOP: była jednym z dziewięciu państw, których przedstawiciele wchodzący w skład Komisji Międzynarodowego Ustawodawstwa Pracy opracowali Konstytucję Organizacji i projekty pierwszych konwencji.  Międzynarodowe standardy pracy przyjęte przez MOP stanowiły podwaliny polskiej polityki społecznej w 20-leciu międzywojennym. MOP odegrała też niekwestionowaną rolę w obronie praw związkowych po wprowadzeniu stanu wojennego oraz w procesie nowelizacji polskiego ustawodawstwa dotyczącego pracy i rynku pracy przed wstąpieniem do UE.

Załączona poniżej publikacja ma się m.in. przyczynić do poszerzania wiedzy na temat MOP i jej osiągnięć na przestrzeni ostatniego stulecia.

Międzynarodowa Organizacja Pracy. 100 lat - Informator

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 26-02-2021
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: