Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

INFORMACJA O KONSULTACJACH PUBLICZNYCH

28-10-2019

Przedmiot konsultacji:

Projekt zasad wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020 – 2025.

Data rozpoczęcia konsultacji: 28 października  2019 r.

Data zakończenia konsultacji: 12 listopada  2019 r.

Cele i przesłanki konsultowanego projektu:

Zasady wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencję 2020 – 2025 stanowić będą podstawę dla procesu kształtowania polskiej reprezentacji społeczeństwa obywatelskiego w Europejskim Komitecie Ekonomiczno– Społecznym, który jest organem doradczym Unii Europejskiej.

Rząd polski, na podstawie art. 302 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Unii Europejskiej listy kandydatów do EKES na kolejną kadencję, rozpoczynającą się w październiku 2020 r.

Zgodnie z art. 300 ust 2 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, skład Komitetu wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców, pracowników oraz inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności z dziedzin społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury.

Polsce przypada 21 miejsc w Komitecie.

Sposób zgłaszania uwag:

Uwagi do projektu proszę kierować na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

lub na adres e-mail:

Koordynator konsultacji:

Agata Oklińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Informacja o zamieszczeniu projektu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została skierowana indywidualnie do następujących podmiotów:

 

  • podmioty reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego:

1.         Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”;

2.         Forum Związków Zawodowych;

3.         Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

4.         Konfederacja Lewiatan

5.         Związek Pracodawców Business Centre Club

6.         Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego

7.         Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

8.         Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

 

  • Rada Działalności Pożytku Publicznego.
do góry Ostatnia modyfikacja: 04-06-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: