Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. międzynarodowych

03-10-2019

Dyskusja na temat dokumentu dotyczącego stanu realizacji zasad i praw Europejskiego Filara Praw Socjalnych, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy innych resortów i informacja na temat obrad 108 Sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbyła się w dniach 10 – 21 czerwca 2019 r. w Genewie to główne punkty porządku spotkania Zespołu ds. międzynarodowych, które odbyło się 3 października br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Dokument dotyczący Europejskiego Filara Praw Socjalnych został pozytywnie przyjęty przez partnerów społecznych. Ze względu jednak na jego obszerność i przez to trudności prowadzenia merytorycznych dyskusji na jego temat, partnerzy społeczni zostaną w najbliższym czasie poproszeni o wskazanie obszarów szczególnie dla nich ważnych, wymagających dalszego zgłębienia. Prace będą kontynuowane po ewentualnym zdefiniowaniu wspólnych płaszczyzn zainteresowania i priorytetowych dla poszczególnych organizacji.

Podczas spotkania podkreślono szczególny charakter 108 sesji MKP, która stanowiła kulminację obchodów 100-lecia powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy. Uświetniło ją swoim udziałem 34 przedstawicieli najwyższego szczebla – głów państw/premierów/monarchów (m.in. Prezydent E. Macron, Premier T. May, Kanclerz A. Merkel, Premier D. Miedwiediew)  oraz 167 ministrów/wiceministrów pracy państw członkowskich. Konferencja przyjęła budżet na lata 2020-2021, Deklarację Stulecia MOP o przyszłości pracy oraz Konwencję i zalecenie dotyczące eliminacji  przemocy i molestowania w świecie pracy.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-07-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: