Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Odpowiedzialny Konsument

Cykl broszur „Odpowiedzialny konsument” Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

25-09-2019

W dniu 25 września br. na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/grupa-robocza-ds-konsumenckich zostały opublikowane materiały dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji, będące efektem prac Grupy roboczej ds. konsumenckich powołanej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Powstało 5 broszur informacyjnych, które dotyczą tematyki:

  • zrównoważonego domu (segregowanie odpadów, oszczędzanie zasobów – woda, energia, niemarnowanie żywności),
  • odpowiedzialnych finansów (odpowiedzialne korzystanie z produktów finansowych),
  • zdrowia (dbanie o zdrowie i utylizacja leków),
  • odpowiedzialnych zakupów (tekstylia, prawa konsumenta, sprawiedliwy handel),
  • transportu (rodzaje transportu, oszczędzanie paliwa).

Publikacja broszur zbiega się w czasie z czwartą rocznicą przyjęcia Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju i Światowym Dniem Działania na Rzecz Realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju SDGs.

Serdecznie zachęcamy do lektury i dalszej dystrybucji materiałów opracowanych przez Grupę roboczą ds. konsumenckich.

* * *

 Grupa robocza ds. konsumenckich funkcjonuje w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, powołanego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju zarządzeniem z dnia 10 maja 2018 roku.

Członkami Zespołu są przedstawiciele administracji rządowej, parterów społecznych, biznesu, stowarzyszeń branżowych i sektorowych, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych współpracujący w celu wypracowania propozycji narzędzi wsparcia przedsiębiorstw i innych organizacji we wdrażaniu polityk należytej staranności oraz praktyk społecznej odpowiedzialności w trakcie prowadzenia działalności i nawiązywania kontaktów biznesowych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-02-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: