Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich

26-07-2019

25 lipca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich, pod przewodnictwem p. Jacka Szornaka, współprzewodniczącego ze strony związkowej. Stronę rządową reprezentował Pan Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W dniu 26.11.2018 roku Zespół powołał grupę roboczą do spraw wzajemnego uznawania wydawanych przez TDT UDT i WDT uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w portach morskich. W jej skład weszli reprezentanci pracodawców i pracowników Zespołu. Podczas obecnego posiedzenia omówiono stan prac grupy oraz poinformowano o wnioskach i ustaleniach, jakie zapadły w dniu 11 kwietnia 2019 r. Ustalono, że strony będą dalej pracowały nad ujednoliceniem uprawnień.

Strona pracowników przedstawiła propozycję nowelizacji Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych. Projekt został opracowany przez   Krajową Sekcję Portów Morskich Gdynia, NSZZ Solidarność. Jak poinformowali, za zmianą przemawia fakt, iż obowiązujące rozporządzenie zostało wydane w 1993 roku, a od tego czasu rozwój technologiczny, a także specyfika pracy w porcie znacząco się zmieniła. Stąd wynika konieczność dopasowania rozwiązań do aktualnych wymagań, w tym m.in. w zakresie problematyki BHP w branży portowej. Szczególną uwagę temu zagadnieniu, również poświęciła Międzynarodowa Organizacja Pracy, która wydała swoje zalecenia i skatalogowała najlepsze praktyki gwarantujące bezpieczne wykonywanie obowiązków przez pracowników przy pracach przeładunkowych w porcie. Zespół powołał Grupę roboczą, celem dalszych prac nad przedłożoną propozycją.

do góry Ostatnia modyfikacja: 06-07-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: