Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego

06-06-2019

W dniu 5 czerwca 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, któremu przewodniczył Pan Wojciech Ilnicki – Współprzewodniczący Zespołu ze strony związkowej. Stronę rządową reprezentowali: Pan Grzegorz Tobiszowski – ustępujący z dniem 4 czerwca br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, a także przedstawiciele: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzący spotkanie odczytał informację, przekazaną elektronicznie w dniu 5 czerwca br., Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat stanu zaawansowania prac związanych z uzyskaniem koncesji na przedłużenie lub rozpoczęcie eksploatacji złóż węgla brunatnego Turów, Ościsłowo i Złoczew. Została ona uzupełniona przez przedstawicieli pracodawców i Ministerstwa Środowiska. W dyskusji najwięcej uwagi poświęcono złożu w Ościsłowie. Partnerzy społeczni zgodzili się co do nadrzędnego interesu publicznego inwestycji oraz jej strategicznego znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Następnie, po raz kolejny, podjęto temat procedury postępowania ZUS w sprawach dotyczących ustalania prawa do emerytury dla pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego. Przedstawicielka ZUS udzieliła stronie związkowej szczegółowych wyjaśnień, które jednak nie usatysfakcjonowały członków Zespołu. Na wniosek Współprzewodniczącego Zespołu ze strony związkowej Zespół przyjął ustalenie o zorganizowaniu spotkania w MRPiPS z udziałem przedstawicieli resortu, ZUS, związkowców oraz pracodawców z czterech zakładów górniczych (Adamów, Konin, Bełchatów i Turów).

W dalszej części spotkania przedstawiono informację o aktualnej sytuacji w zakresie spraw pracowniczych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów oraz w PAK KWB Adamów S.A. i PAK KWB Konin S.A.

Na zakończenie posiedzenia członkowie Zespołu uroczyście podziękowali za współpracę wieloletnim byłym Współprzewodniczącym Zespołu ze strony rządowej i pracodawców: Panu Ministrowi Grzegorzowi Tobiszowskiemu oraz Panu Prezesowi Stanisławowi Żukowi.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-06-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: