Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

30-05-2019

Analiza systemu podatkowego – podatek dochodowy od osób fizycznych była tematem posiedzenia zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Spotkanie odbyło się 28 maja 2019 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Stronę rządową w spotkaniu reprezentował Kazimierz Kuberski  – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów przedstawiło informację na temat podsumowania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych  za 2017 r. Poinformowało, że ogółem rozliczyło się 26 261 000 podatników. W pierwszym przedziale skali podatkowej  - do 18% rozliczyło się  96 % podatników zaś w drugiej skali  - 3,46% podatników. Zaznaczono, że podatnicy skorzystali z ulg i odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych. Największą popularnością cieszyła się  ulga na dzieci z której  skorzystało 4 mln podatników jak również ulga na cele rehabilitacyjne oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Z możliwości łącznego opodatkowania małżonków skorzystało 9 mln. podatników. W porównaniu do rozliczenia za 2016 r. liczba ta była niższa o 145 tys. podatników. Natomiast z preferencyjnego opodatkowania dochodów przysługującego osobom samotnie wychowującym dzieci skorzystało 537 tys. podatników. Ponadto przedstawiono informacje z rozliczenia podatników opodatkowujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L) z której skorzystało 572 tys. podatników. W przypadku PIT-38 „zyski kapitałowe” rozliczyło się 269 tys. podatników zaś  103 tys. podatników dokonało rozliczenia dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Uzgodniono, że partnerzy społeczni do połowy czerwca br. przekażą swoje propozycje zmian niezbędnych do oceny sytemu podatkowego.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-06-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: