Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

05-02-2019

1 lutego 2019 roku, w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. Spotkanie prowadził Pan Janusz Nahajowski reprezentujący stronę pracodawców. Stronę rządową reprezentował Pan Grzegorz Witkowski Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ. W spotkaniu udział wzięła również Pani  Dorota Arciszewska-Mielewczyk Przewodnicząca Sejmowej Komisji ds. Gospodarki Morskiej.

 

Podczas posiedzenia omówiono projekt ustawy o pracy na statkach rybackich. Propozycja wynika z konieczności dostosowania prawa krajowego do wymogów dyrektywy Rady (UE) 2017/159 z dnia 19 grudnia 2016 r. Ma ona na celu wdrożenie do prawa krajowego postanowień dyrektywy w zakresie poprawy warunków pracy i życia rybaków oraz zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników sektora rybołówstwa morskiego, pracujących na statkach rybackich pływających pod polską banderą. Przewiduje wprowadzenie wymagań dla rybaków do pracy na statku rybackim, warunków zatrudnienia i życia na statku rybackim, zagadnień ochrony zdrowia oraz kwestii opieki medycznej. Projekt implikuje również konieczność zmian  w ustawie o pracy na morzu oraz ustawie o bezpieczeństwie morskim.

 

Następnie odbyła się dyskusja nad: projektem ustawy regulującej ubezpieczenia społeczne dla marynarzy zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektem ustawy regulującej podatki dochodowe (PIT) od marynarzy zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dalsze prace nad propozycjami będą prowadzone w ramach powołanego w tym celu zespołu morskiego. Jednym z celów przyświecających tym inicjatywom jest powrót statków pod polską banderę.

 

W kolejnej części posiedzenia,  strona pracowników zgłosiła propozycje zmian w ustawie o pracy na morzu m.in. w zakresie: stosowania ustawy w odniesieniu do statków niekonwencyjnych oraz szczególnych regulacji dotyczących rozkładów czasu pracy.

 

Strona rządowa przybliżyła zagadnienia z zakresu procesu szkolenia zawodowego marynarzy, poziom oferowanej edukacji, w tym realizacja programów szkoleniowych. Strona pracowników natomiast poruszyła kwestie dot.  zmiany rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (w zakresie statków SAR) oraz rozporządzenie MGMiŻŚ z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie pilotażu morskiego.


 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-08-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: