Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Konstytucja MOP

Mural. Preambuła Konstytucji...

Stulecie powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy

29-01-2019

W skład Komisji Międzynarodowego Ustawodawstwa Pracy weszli przedstawiciele 9 państw - Belgii,  Kuby,  Czechosłowacji,  Francji,  Japonii,  Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Polskę reprezentowali kolejno: Jan hrabia Żółtowski (członek Polskiego Komitetu Narodowego), Stanisław Patek (członek Sądu Najwyższego) i – jako jego zastępca – Franciszek Sokal (Główny Inspektor Pracy).

Komisja rozpoczęła pracę w dniu 29 stycznia 1919 r.  i wynikiem jej prac było przyjęcie - po dziesięciu tygodniach - dokumentu – Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, który stał się XIII rozdziałem, podpisanego w dniu 28 czerwca 1919 r. Traktatu wersalskiego - głównego układu pokojowego kończącego I wojnę światową.Państwa uczestniczące w pracach Komisji uznawane są za członków - założycieli Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Międzynarodowa Organizacja Pracy jest jedną z najdłużej działających organizacji międzyrządowych zajmującą się sprawami społecznymi. Powstała w 1919 r., w wyniku rosnącej troski o reformy społeczne po I Wojnie Światowej, w trakcie konferencji pokojowej w Wersalu, jako autonomiczna organizacja stowarzyszona z Ligą Narodów.

Głównym celem Organizacji było dążenie do internacjonalizacji prawa pracy, która miała wyrównywać koszty produkcji w krajach członkowskich, a tym samym zapobiegać nieuczciwej konkurencji opartej na obniżaniu wynagrodzeń i pogarszaniu warunków pracy w handlu międzynarodowym. Powstanie MOP miało zatem trzy motywy: • humanitarny (dążenie do poprawy warunków pracy); • polityczny (konieczność zapewnienia podczas industrializacji pokoju społecznego i zapobiegania niepokojom społecznym); • oraz ekonomiczny (międzynarodowe uregulowanie umożliwiłoby wyrównanie warunków współzawodnictwa międzynarodowego). Motywy te znalazły odzwierciedlenie w preambule Konstytucji MOP, która mówi, że: „pokój powszechny i trwały może być zbudowany jedynie na zasadach sprawiedliwości społecznej”.

Międzynarodowa Organizacja Pracy będzie świętowała swoje stulecie przez cały 2019 r.  Centralnym punktem obchodów będzie 108 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy, która odbędzie się w Genewie od 10 do 21 czerwca 2019 r.

Obchodom stulecia MOP poświęcona jest strona internetowa  https://www.ilo.org/100/en/

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 03-06-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: