Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

10-01-2019

W dniu 9 stycznia 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnejpod przewodnictwem p. Artura Sobonia, Sekretarza Stanu MIiR,  Współprzewodniczącego ze strony rządowej.

 

Podczas posiedzenia omówiono projekt ustawy Prawo zamówień publicznych w budownictwie i ich wpływ na rynek pracy. Nowe regulacje będą dostosowane do obowiązującej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego  2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz Dyrektywy  Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Zgodnie z założeniami, ustawa ma w większym stopni niż obecnie obowiązująca, przyczynić się do lepszego rozwoju polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. Jak wynika ze stanowiska Urzędu Zamówień Publicznych główne zmiany polegają m.in. na: wprowadzeniu mechanizmów pozwalających lepiej zweryfikować potencjał wykonawcy i sprawdzić, czy zamówienie realizowane jest zgodnie z umową; wprowadzenie zmian, które zachęcą do korzystania z innowacyjnych rozwiązań; zwiększeniu udziału małych i średnich firm w zamówieniach; uporządkowaniu przepisów dotyczących kontroli; ujednoliceniu przepisów, zapewniających jednolite stosowanie prawa przez zamawiających i sądy; uproszczeniu procedur obowiązujących zarówno zamawiających jak i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.

 

Następnie Zespół, na wniosek  Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”, obradował na temat rozszerzenia zakresu działania Zespołu Trójstronnego o problemy związane z przemysłem drzewnym.

Ponadto omówiony został projekt stanowiska, opracowanego przez partnerów społecznych, dot. ram kwalifikacji oraz utworzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze gospodarowania nieruchomościami

 

Zespół przyjął również zmianę w Regulaminu Zespołu dotyczącą włączenia do jego składu przedstawiciela  Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: