Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

10-01-2019

W dniu 9 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na temat problemów przedsiębiorstw działających w branży budownictwa infrastrukturalnego.

Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Marek Chodkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzej Bittel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Głównego Urzędu Statystycznego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK S.A.

Punktem wyjścia do dyskusji była przedstawiona przez przedstawiciela Pracodawców RP prezentacja dotycząca sytuacji branży budowlanej. W prezentacji przedstawiono również podstawowe postulaty przedstawicieli branży oraz propozycje na przyszłość.

W toku dalszej dyskusji partnerzy społeczni wyrazili zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją przedsiębiorstw omawianej branży: problemami z utrzymaniem płynności finansowej, wzrostu cen materiałów budowlanych i usług podwykonawczych, brakami kadrowymi.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury poinformowali,  że wraz z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej, GUS-u, UZP podjęli
prace nad propozycjami dla branży. W dniu 3.01.2019 r. odbyło się spotkanie rady ekspertów, na którym przedstawiono propozycje dla branży budowlanej w sprawie waloryzacji nowych kontraktów. Zgodnie z propozycjami, waloryzacja kontraktów będzie comiesięczna, rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności.

Uzgodniono przyjęcie, przez stronę społeczną Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, stanowiska w sprawie problemów przedsiębiorstw działających w branży budowlanej i podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie dalszemu pogarszaniu się sytuacji w branży.

do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: