Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

18-12-2018

W dniu 18 grudnia 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Kontynuowano dyskusję nad propozycjami zmian w systemie rozwiązywania sporów zbiorowych przedstawionych przez MRPiPS.

Strona społeczna Zespołu RDS ds. prawa pracy uznała, że w wyniku prowadzonych prekonsultacji propozycji zmian w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kierunkowo widzi konieczność dalszych prac nad przedstawioną koncepcją, jak również wspiera działania resortu rodziny w przeprowadzeniu procesu legislacyjnego.

Zabierając głos, przedstawiciele związków zawodowych oraz pracodawców, zwracali uwagę, że  kwestie takie jak: doprecyzowanie przedmiotu sporu zbiorowego czy kontrola legalności sporu wymagają szczegółowej analizy. Podkreślali szczególną rolę arbitrażu, który w istotny sposób powinien wspierać cały proces.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano już po Nowym Roku.

do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: