Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich

30-11-2018

26 listopada 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego do spraw prowadzenia dialogu społecznego w sektorze portów morskich. Spotkanie prowadził Pan Adam Żołnowski - Współprzewodniczący Zespołu ze strony pracodawców. Stronę rządową reprezentowała Pani Anna Moskwa – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Podczas posiedzenia przyjęto regulamin prac Zespołu. Powołano dwa zespoły robocze – Zespół roboczy do spraw nowelizacji ustawy o portach morskich oraz Zespół roboczy do spraw wzajemnego uznawania wydanych przez Transportowy Dozór Techniczny, Urząd Dozoru Technicznego i Wojskowy Dozór Techniczny uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych w portach morskich.

W celu przedyskutowania współpracy w zakresie wspierania rozwoju strategicznej infrastruktury transportowej w Polsce zostanie zorganizowane wspólne posiedzenie z Zespołem Trójstronnym ds. Kolejnictwa.

Podczas posiedzenia strona pracowników przedstawiła Apel Krajowej Sekcji Portów Morskich NSZZ „Solidarność” w sprawie obecnej sytuacji w Gdynia Container Terminal.

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-08-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: