Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia.

23-10-2018

22 października września 2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Współprzewodnicząca Zespołu, Krystyna Ptok, reprezentująca stronę związkową. W spotkaniu udział wzięli również: Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

 

Podczas posiedzenia omówiono aktualny stan prac nad zmianami w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej. Projekt dotyczy m.in. uporządkowania przepisów dotyczących prowadzenia rejestru diagnostów laboratoryjnych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej.

W zakresie zmian dotyczących kwestii krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Zespół przyjął Uchwałę w sprawie powołania Podzespołu do spraw krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Następnie przedstawiono propozycję rozwiązań dot. prowadzenia działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów. Ustawa ma ułatwić i uprościć wykonywanie działalności gospodarczej w tym obszarze oraz zwiększyć podaż usług z zakresu fizjoterapii. Zgodnie z założeniami projektu, fizjoterapeuci będą mogli wykonywać swój zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej.

Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał informację o wysokości niezapłaconych przez OW NFZ należności za świadczenia nielimitowane, pozaryczałtowe. Dane, z podziałem na województwa, dotyczyły całego kraju. Ponadto przedstawił symulację kosztów podwyżek wynagrodzeń dla poszczególnych grup zawodowych w służbie zdrowia w perspektywie najbliższych 10 lat.

do góry Ostatnia modyfikacja: 14-06-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: