Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

15-10-2018

Z udziałem Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 12 października 2018 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które prowadził Współprzewodniczący Zespołu: Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Wojciech Piecha – Senator RP, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska oraz prezesi spółek górniczych, przewodniczący górniczych central związkowych, Dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

W trakcie spotkania dyskutowano między innymi o bieżącej sytuacji branży górnictwa węgla kamiennego. Zaprezentowano wyniki ekonomiczno-finansowe sektora węgla kamiennego i  według danych statystycznych wynik finansowy netto górnictwa węgla kamiennego po 7 miesiącach 2018 r., był dodatni, choć był on niższy niż w miesiącach styczeń-lipiec roku ubiegłego. Obniżenie wyniku finansowego netto było skutkiem niższego wyniku ze sprzedaży węgla oraz zwiększenia straty na działalności finansowej.

Dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu przedstawił również szczegółową analizę importu węgla kamiennego na teren Polski. Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej import węgla kamiennego był niewielki, ale już w 2008 r. nastąpiła jego intensyfikacja. Temat budzi wiele kontrowersji tym bardziej, że wzrostowi importu węgla na obszar Polski towarzyszy stały spadek produkcji węgla przez krajowych producentów.

Ministerstwo Energii przedstawiło informację na temat notyfikacji przez Komisję Europejską przedłużenia pomocy publicznej dla węgla do 2023 r. Na początku października rząd przyjął projekt nowelizacji tzw. ustawy górniczej, wydłużający czas jej obowiązywania. Podkreślono, że zgoda Komisji Europejskiej na finansowanie restrukturyzacji górnictwa przez kolejnych pięć lat jest dla branży pozytywna i nie daje powodów do obaw o likwidację kopalń.

W trakcie posiedzenia dyskutowano również o rekompensatach za utracone prawo do bezpłatnego węgla, kończących się koncesjach wydobywczych, postępach w negocjacjach zbiorowych układów pracy oraz realizacji rządowego programu dla górnictwa.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-04-2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: