Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Spotkanie robocze członków Zespołu ds. Współpracy z MOP

18-02-2015

W dniu 17 lutego br. w siedzibie MPiPS odbyło się, pod przewodnictwem Pana Jacka Męciny, Sekretarza Stanu w MPiPS, spotkanie robocze Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji ds. Współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy.

więcej

Informator Dialogu Społecznego

16-02-2015

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, w ramach prowadzonego monitoringu, prezentuje najnowszy numer Informatora Dialogu Społecznego będącego skrótem najistotniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w obszarze dialogu społecznego.

więcej

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

12-02-2015

W dniu 11 lutego 2015 roku w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego. W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu ze strony związków zawodowych, strony pracodawców i strony rządowej.

więcej

Kalendarium prac Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego w m-cu styczniu 2015 r.

09-02-2015

Kalendarium prac WKDS w miesiącu styczniu 2015 r.

więcej

Ukazała się publikacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919 – 2012”

03-02-2015

Najnowsza publikacja przygotowana przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Konwencje i zalecenia MOP 1919 – 2012” stanowi zestawienie tekstów aktów normatywnych przyjętych przez Międzynarodową Organizację Pracy.

więcej

Informacja o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów na członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na kadencje 2015- 2020

02-02-2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że z dniem 2 lutego 2015 r. otwiera się procedurę wyłaniania przedstawicieli polskiego społeczeństwa obywatelskiego do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego (EKES).

 

więcej

Informator Dialogu Społecznego

30-01-2015

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, w ramach prowadzonego monitoringu, prezentuje najnowszy numer Informatora Dialogu Społecznego będącego skrótem najistotniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w obszarze dialogu społecznego.

więcej

Posiedznie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

16-01-2015

W dniu 8 stycznia 2015 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

więcej

Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

12-12-2014

W dniu 12 grudnia odbyło się, kolejne dziewiąte w bieżącym roku, posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych

11-12-2014

Tematyką obrad Zespołu problemowego TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych w dniu 9 grudnia br. objęto sytuację pracowników ujawniających informacje o nieprawidłowościach w miejscu zatrudnienia (tzw. sygnalistów) oraz propozycję nowelizacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych autorstwa Konfederacji Lewiatan.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    50
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-02-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: