Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Prezentacja projektu ustawy budżetowej na 2016 r. na posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych 17 września br.

17-09-2015

Dochody budżetowe wyniosą 296,9 mld zł, wydatki 351,5 mld zł, a deficyt nie przekroczy 54,6 mld zł. Wzrost polskiego PKB przyspieszy do 3,8 proc., a inflacja ukształtuje się na poziomie 1,7 proc. – takie wielkości przewidziano w rozpatrzonym przez Radę Ministrów 7 września 2015 r. projekcie ustawy budżetowej na 2016 r., który na posiedzeniu Komisji Trójstronnej 17 września br. zaprezentowała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

więcej

Kolejne z cyklu roboczych spotkań strony rządowej z partnerami społecznymi

15-09-2015

W związku z wejściem w życie uregulowań prawnych nowej krajowej instytucji dialogu społecznego w Polsce – Rady Dialogu Społecznego, która zastąpi Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych, 14 września br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne robocze spotkanie stron tego dialogu.

więcej

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia w dniach 30 września-1 października 2015 r. adresowanego do WKDS i WRDS

15-09-2015

Dnia 30 lipca 2015 r. opublikowano na stronie internetowej www.dialog.gov.pl, oraz w ślad za tym na BIP MPiPS, zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dwudniowego interaktywnego szkoleniaw formie warsztatów, we wskazanym przez zamawiającego obiekcie,  pt. „Rola Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kształtowaniu regionalnego dialogu społecznego – działanie Komisji Dialogu Społecznego – teoria, praktyka, potrzeby”.

więcej

Wchodzi w życie ustawa o Radzie Dialogu Społecznego

11-09-2015

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. 2015 r. poz. 1240), która zastąpi Komisję Trójstronną, wchodzi w życie w piątek, 11 września 2015 r.
Ustawa to efekt zainicjowanych przez związki zawodowe i organizacje pracodawców wspólnych prac z rządem. W Radzie - tak jak w Komisji - będą reprezentowane strona rządowa, pracowników i pracodawców. Nowych członków Rady powoła Prezydent RP Andrzej Duda.

W województwach powstaną Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego tworzone przez marszałka, na wspólny wniosek organizacji pracodawców i związkowej.

Ustawa http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2015/pozycja/1240

więcej

Drugie z cyklu roboczych spotkań strony rządowej z partnerami społecznymi

08-09-2015

7 września br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” doszło do roboczego spotkania strony rządowej ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców

więcej

Posiedzenie Zespołu trójstronnego ds Branży Węgla Brunatnego

04-09-2015

W dniu 3 września 2015 roku  odbyło się pierwsze - po ponad dwuletnim okresie zawieszenia przez związki zawodowe udziału w pracach ciał dialogu społecznego - posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.

więcej

Prezydent podpisał ustawę o Radzie Dialogu Społecznego

04-08-2015

W poniedziałek 3 sierpnia 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski, dziękując za "mądry i dobry kompromis" podpisał, przygotowaną i uzgodnioną przez przedstawicieli organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz resort pracy, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Nowa Rada zastąpi Komisję Trójstronną i ma być szansą na nowe otwarcie dialogu społecznego w Polsce. W odróżnieniu od Komisji ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa. W Radzie - tak jak w Komisji - będą reprezentowane strony: rządowa, pracowników i pracodawców.

Podpisana ustawa to efekt zainicjowanych przez związki zawodowe wspólnych prac ze stroną pracodawców, a później z rządem. Związkowy projekt ustawy o RDS po raz pierwszy prezentowano na spotkaniu u Prezydenta Bronisława Komorowskiego w październiku 2013 r.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego

30-07-2015

W dniu 27 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego, któremu przewodniczył Pan Zbigniew Żurek – Wiceprezes BCC. Stronę rządową reprezentowali: Pan Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Agata Oklińska – Zastępca Dyrektora w tym departamencie. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i biura wojewódzkiej komisji dialogu społecznego (WKDS) w Warszawie.

więcej

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie szkolenia

30-07-2015

Przedmiotem zamówienia jest zlecenie przeprowadzenia dwudniowego, interaktywnego szkolenia w formie warsztatów pt. Rola Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kształtowaniu regionalnego dialogu społecznego – działanie Komisji Dialogu Społecznego – teoria, praktyka, potrzeby (dla 32 osób w łącznym wymiarze 12 godzin zegarowych), adresowanego do przedstawicieli biur byłych Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego, funkcjonujących w ramach Urzędów Wojewódzkich i nowopowstających przy Urzędach Marszałkowskich, na mocy Ustawy o Radach Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, we wskazanym przez Zamawiającego obiekcie.

więcej

Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa

30-07-2015

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla 32 uczestników organizowanego przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MPiPS dwudniowego, interaktywnego szkolenia w formie warsztatów pt. Rola Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego w kształtowaniu regionalnego dialogu społecznego – działanie Komisji Dialogu Społecznego – teoria, praktyka, potrzeby , które odbędzie się w dniach 29.IX.-1.X.2015 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” sala B przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    54
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: