Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Szkolenie dla przedstawicieli urzędów marszałkowskich „Społeczna odpowiedzialność biznesu i administracji publicznej – perspektywa regionalna”

01-07-2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie pojawić się mogą w toku realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, a także w kontekście wdrażania zasad CSR, zorganizowało szkolenie dla przedstawicieli urzędów marszałkowskich pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu i administracji publicznej – perspektywa regionalna”. Szkolenie odbyło się w dniach 25-26 czerwca 2015 r. w siedzibie Centrum Dialogu i Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.  W programie znalazły się wystąpienia ekspertów z zakresu CSR oraz część warsztatowa.

więcej

Trójstronna Komisja o waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2016 r., minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2016 r. oraz założeniach projektu budżetu państwa na rok 2016, w tym kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2016 r.

26-06-2015

Trójstronna Komisja o waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2016 r., minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2016 r. oraz założeniach projektu budżetu państwa na rok 2016, w tym kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2016 r.

więcej

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Edukacji Zawodowej Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego

26-06-2015

W dniu 23 czerwca 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”  odbyło się spotkanie  Grupy Roboczej ds. Edukacji Zawodowej Zespołu Trójstronnego ds. Przemysłu Lekkiego, które prowadził Pan Wojciech Słaby – Prezes Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody „Lewiatan”.

więcej

Przyjęcie przez Sejm ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

26-06-2015

W dniu 25 czerwca Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. Rada będzie nowym forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu, zastępując Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

24-06-2015

W dniu 23 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego

23-06-2015

W dniu 22 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego, któremu przewodniczył Pan Zbigniew Żurek – Wiceprezes BCC.
W spotkaniu uczestniczyli statutowi członkowie Zespołu reprezentujący strony: pracodawców i rządową.

 

więcej

Informacja na temat wyboru najkorzystniejszej oferty

22-06-2015

W dniu 3 czerwca 2015 r. zostało zamieszczone na stronie internetowej www.dialog.gov.plzapytanie ofertowe oraz formularz ofertowy na wykonanie zamówienia w formie  usługi cateringowej dla 30 uczestników szkolenia – przedstawicieli urzędów marszałkowskich - pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu i administracji publicznej – perspektywa regionalna” współorganizowanego w dniach 25-26 czerwca br.  przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,   w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego  „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. 

więcej

104 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy

16-06-2015

W dniach 1 – 13 czerwca br. odbywała się w Genewie 104 sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy. Uczestniczyła w niej trójstronna (rząd-pracodawcy-pracownicy) delegacja polska pod przewodnictwem, pełniącego funkcję delegata rządowego, Jacka Męciny, Sekretarza Stanu w MPiPS. Funkcję delegata pracodawców pełnił w tym roku Jacek Kokot, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego zaś pracowników Stanisław Różycki, przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

więcej

Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

10-06-2015

Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 10 czerwca br. poświęcone było wstępnej prognozie wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016 oraz propozycji weryfikacji kwot kryteriów dochodowych

więcej

Rada Dialogu Społecznego ma zastąpić Trójstronną Komisję . Rząd przyjął dziś projekt ustawy przygotowany i uzgodniony przez przedstawicieli organizacji pracodawców, związki zawodowe oraz resort pracy.

09-06-2015

Jakie są założenia projektu? Rada Dialogu Społecznego będzie nowym forum trójstronnej współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Jej działania powinny przyczyniać się do zapewniania warunków sprzyjających prowadzeniu dialogu społecznego. Ma temu służyć zmieniona formuła prawna, lepiej dostosowana do współczesnych warunków i spełniająca oczekiwania wszystkich partnerów społecznych. Rada Dialogu ma realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie zatrudnienia, poprawiać jakość i skuteczność wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych oraz budować wokół nich sprzyjające warunki do współpracy trzech partnerów – organizacji pracowników, pracodawców i rządu.

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    53
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-06-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: