Przejdź do menu głównego | Przejdź do podmenu | Przejdź do treści

treść

Warsztaty online nt. przeciwdziałania pracy przymusowej - 28.10.2020 r.

20-10-2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu organizują w dniu 28 października br. warsztaty online, których tematem będzie prezentacja narzędzi w zakresie przeciwdziałania pracy przymusowej w operacjach wewnętrznych oraz łańcuchu dostaw. Warsztaty skierowane są do organizacji – zarówno firm, jak i jednostek administracji publicznej czy organizacji pozarządowych, które chcą prowadzić działalność społecznie odpowiedzialną.

więcej

Międzynarodowy Dzień Mediacji

15-10-2020

„Istotą bycia mediatorem jest pomoc ludziom w rozwiązaniu sporu, nie wyręczając ich w tym i nie mówiąc jak to zrobić”.

                                                                                                                                         &

więcej

Publikacja poradnika „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”

08-10-2020

W dniu 8 października br. na stronach internetowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu został opublikowany podręcznik pt. „Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”.

Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i praktyków Grupy Roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę działającej przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. W skład grupy roboczej weszli przedstawiciele zarówno administracji publicznej, firm i organizacji je zrzeszających, jak i organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz przedstawiciele świata nauki.  Koordynatorem prac był Polski

więcej

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia

06-10-2020

23 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

więcej

Posiedzenie zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego

05-10-2020

Informacja o stanie dialogu społecznego, podpisanych umowach w ramach przyjętych przez Rząd RP tarcz antykryzysowych w związku z pandemią COVID-19 i projekt senacki ustawy dot. informowania i konsultowania pracowników to m.in. tematy posiedzenia zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego. 

więcej

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego

02-10-2020

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 oraz projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (tzw. ustawa okołobudżetowa) był przedmiotem posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego. 

więcej

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

01-10-2020

Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczył w posiedzeniu Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy

więcej

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

01-10-2020

Sprawa objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym wszystkich świadczących lub wykonujących pracę oraz prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnie takimi samymi obciążeniami składkowymi, była głównym tematem posiedzenia Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

więcej

Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

01-10-2020

Marlena Maląg - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Michał Dworczyk - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wzięli udział w posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

więcej

Posiedzenie zespołu ds. usług publicznych

23-09-2020

Dyskusja nad rozwiązaniami związanymi ze zmniejszeniem zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ministerstwach była przedmiotem posiedzenia zespołu problemowego ds. usług publicznych. 

więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    115
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-10-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: